Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BEÍRATKOZÁS

2009.03.04
ÓVODÁBA MEGY A GYERMEKÜNK
A családok életében a legjelentősebb események egyike, amikor a gyermek óvodába lép.
Három éves korukig az apróságok többsége a családi nevelés keretein belül növekedik, fejlődik testiekben és lelkiekben egyaránt. A család tagjait ismeri igazán, velük van kapcsolata, tőlük tanulja mindazt, amit három éves koráig elér. Ha többgyermekes családba született, akkor a kezdetektől hatnak rá a testvéri kapcsolatok, megtanulja a társakhoz való igazodást is. Erre a korosztályra különösen jellemző, hogy a biztonságot teljes egészében a család jelenti számára.
Három éves korában a legtöbb kisgyermek óvodás lesz. A családi nevelés kiegészül az óvodai neveléssel. A gyermek ezután óvodában tölti ideje nagy részét, ahol egy gyermekközösségben kell megtalálnia a maga helyét, barátokra, társakra talál. 
Vannak olyan kisgyermekek is, akiknek különösen nagy megrázkódtatást jelent a családtól való elszakadás. Nagy türelemre van szükség ilyenkor a család és az óvoda részéről egyaránt. Az óvodában ezt az időszakot „beszoktatási időszaknak” nevezik. Szeretettel, megértéssel, különleges figyelemmel kell ilyenkor körülvenni a kis óvodást szülőknek, óvodapedagógusoknak egyaránt. Bíztatniuk kell őt, fel kell kelteniük érdeklődését azok iránt a dolgok iránt, amelyek az óvodában várnak rá. 
A család az óvodai nevelés időszakában is felelős marad a gyermek neveléséért, ezt a jogát, felelősségét nem ruházhatja át az óvodára. Ebben az időszakban azonban már nincs egyedül. Segítséget, közreműködést kap az óvodában szakmai felkészültséggel rendelkező pedagógusoktól, akik partnerei kívánnak lenni a teljes óvodai nevelési szakaszban, akik figyelembe veszik kívánságaikat, igényeiket, s készek tanácsokat adni a családi nevelésben jelentkező gyakori problémákra is.
Az óvodával kezdődik a nevelési intézményekkel való együttműködés időszaka. 
Beiratkozás, felvétel az óvodába
Tudnivalók a beiratkozásról: 
Óvodába az a kisgyermek járhat, aki betöltötte legalább a harmadik életévét. Az idén a 2006. december 31. előtt született gyermekeket várjuk.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülő dolgozik. Felvételkor az öt éves kort elért gyermeket az óvodának előnyben kell részesítenie, hogy az óvodai nevelésben való részvételt – a közoktatásról szóló törvény előírásai szerint – a szülő biztosíthassa számára.
Az óvodai felvételekről az óvoda vezetője dönt, a felvételről is ő tájékoztatja a szülőket. A szülőnek joga van a szabad óvodaválasztáshoz, igénye szerint beírathatja a gyermeket a lakókörzetén kívül más önkormányzati fenntartású óvodába, illetve egyéb egyházi, alapítványi vagy magánintézménybe.  Ha az illetékes óvoda elutasítja a gyermek felvételét, akkor a szülő az elutasító határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjéhez. Döntésre a fenntartó szerv jogosult, amely a kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. 
A beíratás a fenntartó önkormányzat által meghatározott körzethatárok szerint történik, ami a Micimackó Óvoda esetében a következő városrészt foglalja magába:
·        Komáromi út                           Kós Károly út                         Kőrösi Csoma Sándor tér
·        Szent Margit út                        Lehel tér                                  Platán tér
·        Botond vezér út                       Aradi vértanuk tere                  Tas vezér út
·        Töhötöm vezér út                    Reguly Antal tér                       Kond vezér út
·        Huba vezér út                          Köves út                                 Piac tér
·        Áfonya út                                Mámor köz                             Stúdium tér
·        Barlang sétány             Mozdony utca                         Szarvas köz
·        Dália út                                   Nárcisz utca                            Szőlőhegy út
·        Esztergomi út                           Öreghegyi út                            Szurdok út
·        Győri út                                   Hunyadi tér                              Tükörhegy utca
·        Hegyalja út                              Fellner J. tér                            Ond vezér út
·        Előd vezér út                           Álmos vezér út             Vízakna utca
·        Zsák utca                               
A beíratás időpontja: 
2009. április 20. (hétfő)
8.00 – 16.30 óráig, 
2009. április 21. (kedd)
8.00 – 16.00 óráig,
2009. április 22. (szerda)
8.00-12.00 óráig 
E három napon a város valamennyi óvodája beíratást tart.
A beíratáshoz a következő okmányok szükségesek: 
  • a gyermek felügyeletét ellátó szülő(k)/gondviselő(k) személyi igazolványa,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata.
  • Lakcímkártya
  • TAJ kártya
  • Egészségügyi kiskönyv
Ha kedvezményes étkezést szeretne igénybe venni:
  • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozatának fénymásolata
  • 3 és több gyermeket nevelők családi pótlék igazolása
  • Tartósan beteg gyermek orvosi igazolásának fénymásolata
Minden érdeklődő szülőt és gyermeket szeretettel várunk a Micimackó Óvodában!