Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Kedves Látogatónk!

 

 

 

 

A Micimackó Óvoda a Tatabánya -  Újváros városrész egyik legrégebbi intézménye. Építése idején a környező lakóházak – az akkor új lakásokkal – fiatal bányászcsaládoknak adott otthont. Eredetileg 6 csoportra tervezték, de a növekvő igények miatt kialakítottak az emeleti teraszból egy csoportszobát. Egy ideig az intézmény tagóvodával (II. sz. Óvoda) üzemelt. A gyermeklétszám csökkenése azonban a két intézmény összevonását eredményezte 1988-ban. 1995-ig az intézmény 8 csoporttal üzemelt. 1995-2009-ig önállóan, jelenleg a Kodály Zoltán Óvoda telephelye.

Gyermeklétszámunk jelenleg 162 fő hat csoportban.

A 2001-ben megszüntetett csoportszobából az intézmény tornaszobát alakított ki, 2009-ben pedig egy nagy beruházás keretében elkészült az óvoda új 120 m2-es tornaterme és megvalósult az intézmény részleges akadály-mentesítése (mozgáskorlátozott rámpa, kerekesszék-emelő beépítése). Az utóbbi években az intézmény mind belső, mind külső megjelenésében és szakmai színvonalában is jelentősen megváltozott. A folyamatos felújítás, az udvar berendezéseinek az előírásoknak megfelelő cseréje kellemes, biztonságos környezetet biztosít a gyerekeknek. Az óvodánkba járó gyermekek családi szociokulturális környezete (szülők iskolázottsága, jövedelemszintje, lakáskörülménye, a család értékrendje) eltérő. Jelentős részük nehéz anyagi körülmények között él, a szülők között előfordul a munkanélküliség. A gyermekek családi helyzete igényli, az óvodánkban dolgozók szociális érzékenysége pedig lehetővé teszi ezeknek a gondoknak az eredményes pedagógiai kezelését és az ebből adódó feladatok megoldását.  Éppen ezért óvodánkban kiemelt helyet kap a korrekció, prevenció. Szakvizsgázott óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, és szakképzett dajkák segítik munkájukat.

Hagyománya van az óvodában a tehetséggondozásnak, valamint a BTM N-es gyerekek integrált nevelésének.

Figyelembe vesszük, hogy a gyermek felnőttektől függő, érzékeny, fejlődő, de önálló személyiség, egyénemként változó testi és lelki szükségletekkel. Nevelésünk a gyermeki személyiség minél teljesebb kibontakoztatására irányul. A fejlődésében lemaradt, vagy lassabban fejlődő gyermekek felzárkóztatásában két fejlesztőpedagógusunk, gyógytestnevelőnk, drámapedagógusaink és beszédfejlesztő pedagógusaink segítenek hetente két alkalommal. Kiemelten fontos számunkra, hogy a gyermekeknek segítsünk halmozottan hátrányos helyzetük leküzdésében, jogaik érvényesítésében. Testben és lélekben egészséges, boldog, kiegyensúlyozott gyermekek tudnak csak önmagukkal és környezetükkel harmóniában élni. Célunk az élményt nyújtó, értékközvetítő, együttműködő pedagógia megvalósítása, a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése, a lassabban fejlődő, különböző részképesség zavarral küzdő gyermekek fejlődésének szakszerű segítése.

Az egyéni fejlesztések mellett az óvoda lehetőséget teremt arra, hogy a megszerzett ismereteket, készségeket gyermekeink versenyhelyzetben is kipróbálhassák, így jelentős eredményeket érhetnek el különböző sport-, rajz-, matematika és versmondó versenyeken.

Tevékenységközpontú programunkban kiemelt helyet kap az egészséges életmód szokásainak kialakítása, a mozgásigény kielégítése, a fejlettséghez igazodó differenciált, játékos foglalkozások szervezése, az érzelmi nevelés, megértő, következetes, határozott, a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló szülő-pedagógus kapcsolat, együttműködés.

Az egészséges életmód megalapozása jegyében szervezzük a gyümölcs és zöldségnapokat. A dohányzásmegelőző óvodai program a szülők beleegyezésével a nagycsoportban folyik, melyben játékos formában ismerkedhetnek a dohányzás káros, ill. a dohányzás kerülésének egészségmegőrző hatásával. Felismerve, hogy csak egészséges környezetben élhetünk egészségesen, minden lehetőséget megragadtunk, hogy ennek fontosságára felhívjuk gyermekeink figyelmét. Környezettudatos nevelésünk kiemelt eseményei, az autómentes napon való részvétel. A víz világnapjától a Föld napjáig tartó Zöld hónapunk, melynek keretében ismerkedünk a szelektív hulladékgyűjtés fontosságával (papír, kupak, elem, italos karton gyűjtése). A Föld napján egész napos virágosítást szervezünk, és az örökbe fogadott platán fánkat is rendszeresen látogatják nagycsoportos gyermekeink. Az állatok világnapján nagycsoportosaink meglátogatják a Tappancs állatmenhelyet és átadják az óvoda összes gyermeke által összegyűjtött adományt. A környezet megismerése tevékenységközpontú programunk igazi színtere.

A családi nevelés elsőbbségét szem előtt tartva szeretetteljes, nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben neveljük a ránk bízott gyermekeket. Mindezek miatt fontos számunkra az óvoda- család kapcsolat pozitív kialakítása, amiben a nevelőtestület meghatározó szerepet vállal azzal, hogy óvodánk „nyitott óvodaként” működik. Az újonnan érkező gyermekek számára biztosítjuk s „szülős beszoktatás” lehetőségét. Közös programokat ajánlunk a szülőknek, s az ünnepeket úgy szervezzük meg, hogy külsőségeikben és belső tartalmukban is kiemelkedjenek az óvoda mindennapjaiból. Az óvoda nyitottságából adódóan a szülők folyamatosan tájékozódhatnak a gyermekükkel történt eseményekről, fejlődésükről, lehetőségük van az óvodáról, az óvodapedagógusokról és az óvodai csoportokról véleményt kialakítani. Szülőkkel közös programjainkkal célunk a jó partnerkapcsolat kialakítása, az óvodánk életébe való betekintés biztosítása.

A széles skálájú óvodai programokat a szülők örömmel látogatják. Az új ötleteket, kezdeményezéseket is szívesen fogadjuk, természetesen a gyermekek életkori sajátosságainak szem előtt tartásával.

A speciális mozgásfejlesztés, a fejlesztőpedagógiai foglalkozás, a logopédiai prevenció lehetősége, a Márton napi lámpás felvonulás, a farsang, az óvó nénik bábjátéka, a nyílt hét, a gyermeknap, az anyák napja, a nagycsoportosok búcsúztatása az óvodánkban alapszolgáltatások, melyek mindenki számára igénybe vehetők.

A szülők támogatását igénylő szolgáltatások közé tartoznak az óvodán kívüli színházlátogatások, a gyümölcsnap, ismerkedés az idegen nyelvvel, görkori, foci, néptánc, vízhez szoktatás, melyeket a szülői igényeknek megfelelően szervezzük meg.